กิจกรรม ปี 2562

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

คณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562 ณ ค่ายลูกเสือนงนุช พัทยา วันที่ 27-28 มกราคม 2563

มหกรรมแสดงความสามารถคนพิการภาคตะวันออก 19 ตุลาคม 2562 พัทยา

อบรมเชิงปฏิบัิตการ เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนโสตศึกษ

นำนักเริียนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารอากาศ กรุงเทพ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

คณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชส

คณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพรมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ในวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในวันท

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี